Hungarian Program "ÍGY SZÓL AZ ÚR ISTEN" 
Ezékiel 3,11.

Listen: "THUS SAITH THE LORD GOD"

"ÍGY  SZÓL AZ ÚR ISTEN."


537 Pünkösd 2024      .

536 Halld meg Uram, hangomat; János ev. 9; 14,1-17,26; Héberekhez 4; Zsolt 27; 100.      .

535 Imádkozzatok; Jakab levele; Az imádkozásról; Máté 6,1-15; Zsoltár 2; 66.        .

534 Énekeljetek az Úrnak új éneket; Dániel 4. 5; Körlevél 1951.V részl;  Zsoltár 89; 149.         .

533 Örüljetek az Úrban mindenkor; Dániel 1,1-4,3; Pál Efézusbeliekhez 4; Zsoltár 66. 96.        .

532 Az Úrnak irgalmát hadd énekeljem örökké; 1.Péter 4.5; 2.Péter 1.2.3; Zsoltár 33; 89; 100.     .

531 "Mint újszülött csecsemök" Péter elsö levél; Sofoniás könyve; Zsolt 2. 139; A feltámadás   .

530 Húsvét 2024 .

529 Pálmavasárnap 2024  .

528 Böjt ötödik vasárnap 2024      .

527 Böjt negyedik vasárnap 2024       .

526 Böjt harmadik vasárnap 2024     .

525 Böjt második vasárnap 2024     .

524 Böjt elsö vasárnap 2024     .

523 Ötvened vasárnap 2024     .

522 Hatvanad vasárnap (B.S.) 2024     .

521 Hetvened vasárnap 2024    .

520 Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 2024    .

519 Válaszd az életet; Jeremiás siralmai; Zsoltár 23. 25.    .

518 Vízkereszt 2024    -

517 Szilveszter-Újév 2024   .

516 Karácsony, Szenteste 2023    .

515 Advent harmadik vasárnapja 2023    .

514 Advent második vasárnapja 2023     .

513 Advent elsö vasárnapja 2023    .

512 Vízözön és tüzözön III; Máté ev 25; Lukács ev 21; Jelenések 20,11-22,21; Zsolt 24 90 126.   .

511 Vízözön és tüzözön ítélete II; Péter második levele; Zsoltár 62. 71. 103; Az ösbün    .

510 Vízözön és tüzözön ítélete; Máté ev 23. 24. 25; 1Mózes 6.7.8.9. 18.19. részletek; Zsolt 117.    . 

509 Megbocsájtás; Joel 1. 2 részletek; Pál levele Filippibeliekhez; Zsoltár 6; 90.    .

508 Reformáció; Apostolok Cselekedetei 9. 26; Pál levele a Galátziabeliekhez 1. 2; Zsolt 40 és 46 .

507 Alkalmak; Jakab levele; Eszter királyné imája; Zsoltár 119,1-24.   .

506 Gyógyíts meg Uram és szabadíts meg; Dániel 1.3; A megkísértésröl; Zsoltár 6; 69.   .

505 Közösség; 1 Kor 6;  2 Kor 6.7; Héberekhez írt levél 11.12.13;  Zsoltár 33. 150.   .

504 Ki hova üljön; János ev 14.15.16.17; 1Kor 13;  Zsoltár 37. T.J.ford és 103. Á.S.ford  .

503 Válaszd az életet; Máté ev 5,1-7,29; Példabeszédek 8.9; Zsoltár 1. 35. T.J.ford    .

502 Kétszívüség; Jakab levele; Zsoltár 50. 138; 2 Krónika 29.30. részl.  .

501 Krisztus királyi széke; Pál levele Galátziabeliekhez; Zsoltár 2. 37. 42. 43.  .

500 A törvény és Krisztus; Máté ev 26.27.28; Zsoltár 32; Imádkozzunk a kereszténységért  .

499 Jézus süketnémát gyógyít Mk 7,31-37; Nehémiás 8.9; Máté ev 24.25; Zsoltár 25.51.139.  .

498 Az Evangéliumot hirdettem néktek; Jónás könyve; Máté ev 19,1-23,39; Zsoltár 71.  .

497 Békesség; Máté ev 13,1-18,35; Zsoltár 33. és 37.  .

496 Isten ajándékai; Jakab 1;  Máté ev 8,1-12,50; Szeretet; Zsoltár 63. 73. 98.  .

495 Jó és rossz gyümölcsök, hamis próféták; 2 Sámuel 11.12; A bünés a bünös; Zsolt 12 és 51 .

494 Csendes napok (1977) összefoglaló; Máté ev. 5.6.7. rész

493 Csendes napok (1977) 3. és 4. rész .

492 Csendes napok (1977) 1.2. rész .

491 Létrák; Példabeszédek 29.30.31;  Zsoltár 32. 103. 116. 117.     

490  Tékozló fiú; Példabeszédek 24. 25. 26. 27. 28; Zsoltár 133. 135. 145.  

489  Szeretet;  ApCsel 6,8-7,60;  János ev 17;  Zsoltár 4 .71. 139.        

488  Szegénység, gazdagság, kire néz Isten kegyelmesen; Péld 21.22.23; Zsolt 1.2.73.    

487  Hallás; Szeretet; Hegyibeszéd; Péld 17.18.19; Zsolt 30.38.  

486  PÜNKÖSD 2023

485  Zsoltár 27; Igehirdetés; Zsolt 40; Példabeszédek 14.15; Pál levele Filippibeliekhez  

484  Zsoltár 66; Igehirdetés; Zsolt 71; 1Péter 5; Példabeszédek 9.10.11.12.13; Zsolt 1. 

483  Zsoltár 98; Igehirdetés; 1Péter 4; Példabeszédek 4.5.6.7.8.

482  Zsoltár 1; 66; 90; 97; 103; Igehirdetés; 1 Péter 3; Példabeszédek 1; 2; 3

481  Zsoltár 23; 32; 89; Igehirdetés; 1Péter 2; Az evangéliumról

480  Zsoltár 116.117; Feltámadás; Igehirdetés; Jakab 2; 1 Péter 1; Zsoltár 119,158-176.  

479  Húsvét 2023  

478  Pálmavasárnap 2023 

477  Böjt 5. vasárnap Judica Zsoltár 43,1.

476  Böjt 4. vasárnap Laetare Ézsaiás 66,10

475  Böjt 3. vasárnap OCULI Zsoltár 25,15

474  Böjt 2. vasárnap Reminiscere Zsoltár 25,6.

473  Böjt 1. vasárnap Invocavit Zsoltár 91,15.  

472  Ötvened vasárnap 2023 

471  Hatvanad vasárnap 2023    

470  Hetvened vasárnap 2023  

469  Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 

468  Vízkereszt utáni 3. vasárnap  

467  Zsoltár 25; Igehirdetés; Jeremiás siralmai; Epifánia; Zsoltár 23

466  Vízkereszt / Epifánia 1.  

465  Újév 2023   

464  Karácsony 2022 

463 Zsolt 2; Igehirdetés; Zsolt 41; Pál levele Filippibeliekhez; János elsô levél; Zsolt 3. 

462 Zsoltár 103; Igehirdetés; Pál levél Galátziabeliekhez; Zsoltár 90(TJ ford); Zsoltár 57.  

461 Athanasius hitvallás; Igehirdetés; Zsoltár 119.  

460 Zsoltár 24; Igehirdetés; Zsoltár 91; Jónás könyve (magyar/angol); Bünhödés - Büntetés   

459 Zsoltár 84; Igehirdetés; Jelenések 20, 11-22,31; Zsoltár 90  

458 Zsoltár 138; Máté 23. 24. 25; Igehirdetés; Jelenések 4.5. 

457 Máté 24; Igehirdetés; Jelenések 1. 2. 3. rész   

456 Reformáció 2022.  

455 Zsoltár 123 (T.J.ford); Igehirdetés; Ap. Csel. 21,37-24,36. (magyar/angol); Zsoltár 1. (angol)   

454 Zsoltár 138; Igehirdetés; ApCsel 19,1-21,36. magyar/angol; Zsoltár 1.  

453 Zsoltár 37; Igehirdetés; ApCsel 15,36-18,28. magyar/angol; Zsoltár 37. T.J.ford; Zsoltár 150.  

452 Zsoltár 71; Igehirdetés; Zsoltár 103; Máté 5,1-7,29; Habakuk könyve  

451 Zsoltár 50; Igehirdetés; Jakab levél; A földi hármasság; Zsoltár 138

450 Zsoltár 32; Igehirdetés; Máté ev. 13; Pál levél Filippibeliekhez; Honnan jöttél?  

449 Zsoltár 2; Igehirdetés; János elsö levél; Zsoltár 119. részl; 1 Korinthus 13. 

448 Labor Day 2022.  

447 Zsoltár 145.; Igehirdetés; ApCsel. 8.9.13.14.15.17.; Zsoltár 150.  

446 Zsoltár 2; Igehirdetés; Zsoltár 50; Példabeszédek 12,1-16,33; Zsoltár 51. 34.  

445 Zsoltár 71; Igehirdetés; Zsoltár 103; Jakab levél; Az ember és a bün  

444 Zsoltár 57; Igehirdetés Trini u 8; Zsoltár 12; Jer 23; Máté ev  5.6.7; A bün és a bünös   

443 Zsoltár 40; 1 Mózes 1.2.3.4; Igehirdetés; Pál Filippibeliekhez; Zsoltár 150.   

442 Zsoltár 38; Igehirdetés; Zsoltár 50.   

441 1 Mózes 1. 2. 3. 4. rész; Igehirdetés; Zsolt 38.   

440 Zsoltár 42; Igehirdetés; Zsolt 43; Héberekhez írt levél 10.11.12. rész; A bünös    

439 Zsolt 25; Igehirdetés; Zsolt 33; Pál a Galátziabeliekhez; Zsolt 57; A bün; Zsolt 62.     

438 Zsoltár 31; Igehirdetés; Zsoltár 119,129-176; Törvény; Zsolt 36.    

437  Igehirdetés; Példabeszédek könyve 1,7-9,10.   

436 Trinitatis vasárnap  

435 Pünkösd 2022   

434 Zsoltár 148; Igehirdetés; Pál levele Galátziabeliekhez; Zsolt 149; Az örök rend; Zsolt 150.  

433 Zsoltár 95; Igehirdetés; Zsoltár 50; Péter második levél 2. és 3. rész; A tudás;   

432 Zsolt 98; Igehirdetés; Zsolt 90; Péter második levél 1. rész; A jó; Zsolt 149.  

431 Zsolt 66; Igehirdetés; Zsolt 33; Péter elsö levél 5.rész; Zsolt 34; Az érzület; Zsolt 73. 150.    

430 Zsoltár 89; Igehirdetés; Péter elsö levél 3. és 4 rész; A belsö ember; Zsoltár 100.               

429 Igehirdetés; Péter elsö levél 1. és 2. rész; Zsoltár 143.   

428 Húsvét 2022  

427 Pálmavasárnap  

426 Zsolt 43; Igehirdetés; Zsolt 100; Jakab levél; Isten képe és hasonlatossága; Zsolt 51.  

425 Zsolt 3; Igehirdetés; Pál Thessalonikabeliekhez írt elsö levél; Az éltetö; Zsolt 18.  

424 Zsolt 12; Igehirdetés; Zsolt 149; Héberekhez levél 11,1-13,25; Az él?k világa; Zsolt 23.   

423 Zsolt 117; Igehirdetés; Dániel imája; Héberekhez levél 6,1-10,39; Zsolt 25; Az élet; Zsolt 32.  

422 Zsoltár 91; Igehirdetés; Héberekhez írt levél 1,1-5,14;  A megkísértésröl   

421 1.Korinthus 13; Zsolt. 31; Igehirdetés; Péter elsö levele; 1.Mózes 1; A lét kérdése; Zsolt 148.   

420 Zsoltár 100; Igehirdetés; Zsolt 103; Pál lev Filippibeliekhez; A Hamispróféta; Ézsaiás 57,1.       

419 Zsoltár 116. 117. Igehirdetés; Pál lev. Efézusbeliekhez; Az Antikrisztus; Zsoltár 148.      

418 Zsoltár 57; Igehirdetés; János ev 18,1-21,25; A Sátán 

417 Igehirdetés; Zsolt 91. 103. 149; János ev 15,1-17,26; A tisztátalan hármasság 

416 Zsoltár 139; Igehirdetés; János ev 11,1-14,31; A Szentlélek 

415 Anna hálaéneke; Igehirdetés; János ev 6,1-10,42; A Fiú 

414 Zsolt 83; Igehirdetés; János 4,43-5,47; Zsolt 80. 25; Az Atya 

413 Zsoltár 3; Igehirdetés; János ev 1,1-4,42; A Szent Háromság 

412 Karácsony 

411 Zsoltár 2; Igehirdetés; Pál Filippibeliekhez; Látható és láthatatlan; János elsö levele  

410 Zsoltár 1; Igehirdetés; János ev 14,1-17,26; Lent és Fent; Zsoltár 146.

409 Zsolt 90; Ésaiás részl; IgehirdetésHéberekhez írt levél 6.7.8; A földi hármasság

408 Zsolt 103; Igehirdetés; Zsolt. 28; Kolossébeliekhez; Zsolt 29; Az Ember; 2. Thessalonika 

407 Máté 24. 25; Igehirdetés; 1.Thesszalonika levél; Zsolt 25.92; Lázadók

406 Zsolt 150; Igehirdetés; Péter elsö levele; Az Isten; Róma 1.2. részl.

405 Zsolt 37; Mt 24; Igehird; Préd 12; Lk 21; Az ember tragédiája szereplöi

404 Reformáció

403 Zsolt 113; Igehirdetés; János 14,1-17,26. Az evangélium; Zsolt 117. 121.

402 Zsolt. 62; Igehirdetés; Péld 1,1-5,23; Zsolt 33; Hány liter ide Bécs?

401 Zsolt 38; Zsid 12.13; Igehirdetés; Péld.23.24; MiAtyánk X; Zsolt 149.150.

400 Zsolt 23; Igehirdetés; Zsolt 67; Zsid 8,1-12,11; Mi Atyánk IX; Zsolt 145.

399 Zsolt 51 Jn 11. 12 Lk 7. r Igehirdetés Zsolt 119 MiAtyánk VIII Zsolt 103.

398 Zsolt 1; Igehirdetés; Róma 3,10-6,23; Mi Atyánk VII; Zsolt 119, 137-160.

397 Dániel imája; Igehirdetés; János ev 6; Mi Atyánk VI; Zsoltár 51.

396 Zsolt 121; Igehirdetés; Zsolt 50; Péld 12,1-15,33; Mi Atyánk V; Zsolt 51.

395  Zsoltár 33; Igehirdetés; János 1. levél; Mi Atyánk 4; Zsoltár 25.

394 Zsolt 139. Igehirdetés Zsolt 19. Péld 1.2.3.4.5.8.9.  Mi Atyánk 3. Zsolt 2.

393 Zsoltár 1; Igehirdetés; Jeremiás Siralmai; Mi Atyánk 2; Zsoltár 16. 145.

392 Zsoltár 30; Igehirdetés; 2 Királyok részletek; Mi Atyánk 1.; Zsoltár 149.

391 Zsoltár 14; Igehirdetés; Példabeszédek 21,2-27,8; Zsoltár 32. 103.

390 Zsolt 12; Igehirdetés; Máté 5.6.7; Állj! Ki vagy? 26; 1Kor 13; Zsolt 150.

389 Zsolt 37; Igehirdetés; Pál Filippibeliekhez; Állj! Ki vagy? 25; Dániel imája

388 Igehirdetés; ApCsel 24,27-végig; Állj! Ki vagy? 24; Zoltár 42.

387 Zsolt 32; Igehirdetés; ApCsel 21,37-24,26; Állj! Ki vagy? 23.; Zsolt 2.

386 Zsolt. 91. 25; Igehirdetés; 1.Kor.13; ApCsel 20. 21; Állj! Ki vagy? 22.

385 Zsolt 100; Igehirdetés; ApCsel 16.17.18.19.; Állj! Ki vagy? 21. 

384 Zsolt 53; Igehirdetés; ApCsel 13,1-15,35; Állj! Ki vagy? 20; Esa.57,1.

383 Zsolt 2.; Igehirdetés; ApCsel 7,51-12,25.; Állj! Ki vagy? 19. ; Zsolt 119. r.

382 Szentháromságról; Ap Csel 5.6.7; Eféz; Zsolt 92.19.51. Állj! Ki vagy? 18.

381 Pünkösd

380 Zsolt 27.; Igehirdetés; Péld. 25,11-31,9. r; Állj! Ki vagy? 17.; Zsolt 119. r.

379 Zsolt 66.; Igehirdetés; Dániel 6.9.10.12; Állj! Ki vagy? 16.; János ev 17.

378 Igehirdetés; Dániel könyve 5. 6.; Állj! Ki vagy? 15. rész; Zsoltár 98.

377 Zsolt 66. Igehirdetés Dániel 1.2.3.  Zsolt 19. 95. Állj! Ki vagy? 13.14. rész 

376  Péter 2. levele Igehirdetés Pál levele Kolossébeliekhez Zsoltár 23. 150.

375 Feltámadásról; Igehirdetés; Zsoltár 116.117.; Péter elsö levele

374 Ézsaiás 53.; Nagypéntek; János ev 18.19.20.; Zsoltár 103.; Húsvét

373 Pálmavasárnap, Nagycsütörtök Ézsaiás 58. Zsoltár 22. 62. 150.

372 Zsoltár 43 Igehirdetés János ev 14.15.16.17. Állj! Kivagy? 10. Zsoltár 92 

371 Zsoltár 103. 146.; Igehirdetés; Példabeszédek 8. 9. r.; Állj! Ki vagy? 9.

370 Zsolt. 25; ApCsel 9. Lukács 11. Igehirdetés; Zsolt 36. 34.;Állj! Ki vagy? 8.

369 Zsoltár 25.; Igehirdetés; Lukács ev 22.23.24.; Állj! Ki vagy? 7.; Zsolt. 62.

368 Zsoltár 91.; Igehirdetés; Lukács ev. 19.20.21.; Állj! Kivagy 6.; Zsolt.100.

367 Zsolt. 31.; Igehirdetés; Lukács ev 15.16.17.18.; Állj! Ki vagy 5.; Zsolt. 71.

366 Lukács ev 13,1-14,35.; Igehirdetés; Állj! Ki vagy? 3.4. rész  

365 Lukács ev.10,1-12,59.; Igehirdetés; Állj! Ki vagy 1.2. rész; Zsoltár 113.

364 Lukács ev 8.9.; Igehirdetés; Zsoltár 2.; 14.; 119,137-176. 

363 Zsoltár 2.; Igehirdetés; Lukács ev. 4,1-7,50.; Zsoltár 119,121-136.

362 Igehirdetés; Lukács ev. 2.3.4. részl.; A megkisértésröl Mt 4. alapján

361 Zsoltár 90. 115.; Igehirdetés; Héberekhez írt levél folyt.

360 ApCsel 6.7.; Héberekhez írt levél; Igehirdetés

359 Karácsony

358 Advent 4. Máté ev. 1.2.; János ev. 1.; Zsoltár 16.; Igehirdetés

357 Advent 3.; Zsoltár 119, 89-120.; Pál 2. levele Thessalonikabeliekhez

356 Márk ev. 13.; Lukács ev. 21.; Zsoltár 119, 49-88.; Igehirdetés Advent 2.

355 Hálaadás; Zsoltár 119,1-48.; Advent 1.

354 Máté ev. 25,31-46; Igehirdetés; Jeremiás Siralmai

353 Zsoltár 138.; Máté ev. 23.24.25.; Igehirdetés; 2.Péter 1.2.3.  Zsoltár 139.

352 Lukács ev. 21.;  Máté ev. 24.;  Igehirdetés;  Zsoltár 90.

351 Reformáció; ApCsel 9.22.23.24.26.; Igehirdetés: Alkalmak; Zsoltár 46.

350 Zsoltár 103.; Igehirdetés; Jeremiás 18. 23.; Eszter 4 részl.; Zsolt. 91. 150.

349 Zsoltár 2. Júdás levele; Dániel 9. Igehirdetés; János ev 17. ApCsel 4.

348 Zsoltár 1. Példabeszédek 1,1-3,35. Igegirdetés Példabeszédek 12,1-15,33.

347 Zsoltár 20.; Igehirdetés; Zsoltár 37.; Jeremiás 6,1-9,26.; Zsoltár 78.

346 Zsoltár 42.; Igehirdetés; Jeremiás 1,1-5,31.; Zsoltár 46.

345 Zsoltár 1. 19. 31. 127.; Máté 4,23-7,29.; Igehirdetés

344 Zsoltár 38.; Igehirdetés; Pál 2. levele Korinthusbeliekhez 

343 Pál levele Galátziabeliekhez; Igehirdetés; János Elsô levele

342 Zsoltár 147.; ApCsel. 16.; Zsoltár 139.; Igehirdetés; Zsoltár 103. 150.

341 Igehirdetés; Pál levele Efézusbeliekhez; Igehirdetés

340 Zsoltár 34.; Márk ev.11,1-16,20.; Igehirdetés; Zsoltár 113. (T.J.ford.)

339 Zsoltár 141.; Márk ev 6,1-10,52.; Igehirdetés; Zsoltár 113.

338 Ezékiel 13.; Jeremiás 23.; Igehirdetés; Márk ev. 1,1-5,43.

337 Pál levele a Filippibeliekhez; Igehirdetés; Jakab levele; Zsoltár 51.

336 Zsoltár 32.; Máté ev. 5,1-7,29.; Igehirdetés; Zsoltár 103.

335 Zsoltár 73.; Példabeszédek 31.; Igehirdetés; Jónás könyve

334 Igehirdetés; Példabeszédek 25,1-31,31.

333 Zsoltár 84.; Példabeszédek 16,1-24,34.; Igehirdetés; Zsoltár 139.

332 Példabeszédek 10,1-15,33.; Zsoltár 71.; Igehirdetés

331 Zsolt 1.; Példabeszédek 1,1-9,18.; Igehirdetés

330 Zsolt 1.; Példabeszédek 1,1-9,18.; Igehirdetés

329 Pünkösd

328 Mennybemenetel; János ev.14.15.16.17.; Igehirdetés; Zsolt 27. 117.

327 Zsolt 41; Péld 10.11.12.13.; Zsolt 51.66.; Igehirdetés; Zsolt 103.150.

326 1.Mózes 1.2.3.; A Teremtésröl; Zsoltár 98.; Igehirdetés

325 Zsoltár 37. Luther:Magnificat részl. Zsolt 73. Igehirdetés Zsoltár 66. 91.92.

324 A megkísértésröl; Máté ev. 5.6.7.; Zsoltár 89.; Igehirdetés

323 Lukács ev 24.; Péter Elsö és Második levele; Igehirdetés

322 Húsvét 2020

321 Pálmavasárnap

320 Ézsaiás 58.; János 2. és 3. levele; Igehirdetés; Zsoltár 38. és 100.

319 Hálaadó ima; Igehirdetés; János elsö levele; Zsoltár 25 és 84.

318 Zsolt.91.129.130.131.134.; Igehirdetés; ApCsel 9.; 2.Thesszalonika levél

317 Zsolt 123; Igehirdetés; 1.Thesszalonika levél; Bírák könyve részletek

316 Igehirdetés; 2 Korinthus 6,1-13,13.; Zsoltár 91. 32.; Luther: Fegyverünk

315 Igehirdetés; 2 Korinthus 1,1-5,21.; Zsoltár 107.

314 Igehirdetés; 1.Kor. 8,1-16,24.; Luther Márton: Hallgatni

313 1.Kor. 1,1-7,40; Préd.12; Igehirdetés; Sofoniás könyve; Zsoltár 34. 150.

312 Ruth könyve; Igehirdetés; Zsoltár  78. 135. 149. 150.

311 Igehirdetés; Márk ev. 11,1-16-20.

310 Mi az Evangélium? (Á.S.); Márk ev. 6,53-10,52.; Igehirdetés Zsoltár 49.

309 Jónás könyve; Igehirdetés; Zsoltár 51.; Márk ev 1,1-6,52.

308 Zsoltár 32. 80. 103.; Igehirdetések

307 Igehirdetés; Pál Galátziabeliekhez írt levele; Zsoltár 40.

306 Karácsony

305 Ésaiás részl.; Lukács ev. 1.; Igehirdetés; Zsoltár 33. 86. 90.

304 Igehirdetés;  Zsoltár 119.

303 Zsoltár 1. Igehirdetés Zsolt. 119. részl. Igehirdetés Zsolt. 24.

302 Máté ev 24. 25.; Jel 20. és 2.Peter 3részl.; Igehirdetés; Zsoltár 84.

301 Máté ev 25.; Igehirdetés ; 1.és2. levél Thesszalonikabeliekhez; Zsolt.103. 

300 Máté ev. 5.6.7. és 24.; Igehirdetés; Zsoltár 90.

299 Reformáció eml.; Zsoltár 51.102.130. Luther magy.; Igehirdetés; Zsoltár 19.

298 Igehirdetés; Zsoltár 51. 6. 32. Igehirdetés (Reformácó) Zsolt. 46.

297 Igehirdetés; Példabeszédek 4,1-9,18.; 1. és 2. Korinthus 6. és 10. 

296 Zsoltár 32; Ádám-tól Timotheos-ig befejezés; Zsoltár 38.; Igehirdetés; Zsoltár 25. 37.

295 Zsoltár 38.; Ádám-tól Timotheos-ig folytatás; Zsoltár 40. 50.

294 1. Mózes 1,1-5,1. és Ádám-tól Timotheos-ig (Csendes napok hangfelvételröl)

293 Zsoltár 139.; 1.Péter 4.5.; Igehirdetés; Jakab levele; Zsoltár 103.

292 1. Péter 1.2.3. (Á.S. ford);  Igehirdetés

291 Márk ev.16. Zsoltár 78. Igehirdetés; Eszter könyve 4. részlet

290 Zsoltár 113.; Igehirdetés; Márk ev. 11,27-15,34.

289 Takács János írása; Zsoltár 1.;Márk ev. 7,1-tol; Igehirdetés; Zsoltár 103.

288 Márk ev. 1,1-6,56.; Igehirdetés; Zsoltár 150.

287 Sófóniás könyve; Igehirdetés; Zsoltár 90.; 1.Mózes 1.2.3.; Zsoltár 84.

286 Máté ev. 24,1-28,20.; Igehirdetés; Héberekhez 11.; Zsolt 119, 97-112.

285 Máté ev. 21,1-23,39.; Zsoltár 13.; Igehirdetés; Zsoltár 32.

284 Máté ev. 13,1-20,34.; Igehirdetés; Zsoltár 115.

283 Máté ev. 8,1-12,50.; Igehirdetés; Zsoltár 100.

282 Példabeszédek 25-31.; Máté ev. 5-7.; Jakab Apostol levele

281 Példabeszédek 18-24.; Igehirdetés; Zsoltár 32.

280 Példabeszédek 10-17.; Igehirdetés; Zsoltár 107.

279 Példabeszédek 1-9. Pál levele Filippibeliekhez Zsoltár 146.

278 Zsoltár 37.; Ap.Csel.2.; Igehirdetés; 2. Sámuel 24.; 1.Korintus 13.

277 2 Sámuel 11.12.; Zsoltár 51. 27.; Igehirdetés; Zsoltár 103.

276 Zsoltár 19.; Imádságok; Igehirdetés; Zsoltár 51.

275 2 Sámuel 6.; 5 Mózes 4. és 8.; Igehirdetés

274 2 Sámuel 4. 5.; János ev. 14.15.16.; Zsoltár 66. Igehirdetés

273 2 Sámuel 2. 3.; Zsoltár 89.; Igehirdetés

272 Zsoltár 116.117.; 2 Sámuel 1.; Péter 1. levele.; Igehirdetés; Zsoltár 150.

271 Máté 26.27.28. János 18.19.20. Igehirdetés Zsoltár 22.

270  Ézsaiás 58.; Zsoltár 24. 31.; Igehirdetés; 1. Sámuel 29. 30. 31.

269  Zsoltár 37. 43. 51.; Igehirdetés; 1. Sámuel 25.26.27.28. rész

268  Zsoltár 25.; Igehirdetés; 1. Sámuel 21. 22. 23. 24. rész

267  Lukács ev, Efézus, Ap. Csel. részl; Igehirdetés; 1 Sámuel 17,55-20, 43.

266  Zsoltár  10. 25; Igehirdetés; 1 Sámuel 13,1-17,54.

265  Zsoltár 64. 91. 100. 103.; Igehirdetés; 1 Sámuel 8-12.

264  1 Korinthus 13.; Igehirdetés; 1 Sámuel 1,1-7,17. Zsoltér 62.

263  1.Korinthus 11,1-16,24.; Igehirdetés; Zsoltár 86.

262  Zsoltár 1. Prédikátor 12. Igehirdetés 1.Korinthus 1-10 rész  

261  Zsoltár 63. 103.; Pál levele Filippibeliekhez; Igehirdetés

260  Zsoltár 31.; Ruth könyve; Pál levele Kolossébeliekhez; Igehirdetés

259  Zsolt 145.  Lukács ev 4.6.11. részletek  2.Sámuel 7. részlet

258  Zsolt 32. 37. 103. 150.; Máté ev 2,19 - 7,29.; Igehirdetés

257  János levelei; Jónás könyve; Zsolt 19.71.; Igehirdetés

256  1.Mózes 1,1-2,4.  Zsoltár 72. 80. Igehirdetések

255  Karácsony utáni vasárnap

254  Karácsony

253  Zsoltár 19. 31. 33.;  Lukács ev. 1. részletek;  Igehirdetések

252  1.Thesszalonika levél; Ézsaiás  9,1-12,6.;  Zsolt 1. 90. 97. 98.;  Igehirdetés; Júdás levele

251  Ézsaiás 1,1-9,7. Igehirdetés Zsoltár 2. és 24.

250  Péter 2. levele, Igehirdetés, Zsoltár 90. és 103.

249  Pál levelei Thessalonikabeliekhez Jelenések 20.21.22. Igehirdetés Zsolt 50

248   1 Mózes 6.7.8.9.18.19 részletek Máté 23.24. Lukács 21,1-36.  Igehirdetés

247   Zsoltár 38 Luther fordítás és magyarázat; Igehirdetés; Zsoltár 139.

246   Reformáció, Igehirdetés, Zsolt. 6. 32. 51. Luther fordításában

245   Pál levele Efézusbeliekhez; Igehirdetés; Jelenések 1.2.3. rész

244   Zsoltár 32. és 71.; Máté ev 5. 6. 7. és 13.; Igehirdetés

243   Igehirdetés; Júdás apostol levele; Igehirdetés 

242   Igehirdetés; Júdás apostol levele; Igehirdetés

241   Jónás és Habakuk könyve; Igehirdetés; Lk 8,4-18.; Zsolt.67.23.150.

240   Jónás és Habakuk könyve; Igehirdetés; Lk 8,4-18.; Zsolt.67.23.150.

239   Máté ev. 5.6.7.; Igehirdetés; Galátzia levél; Zsolt 49.

238   Igehirdetés; Péld. 29.30.31. János elsö levele; Zsolt.103. 146.

237   Igehirdetések ; Példabeszédek 24,1 - 28,28.

236   Igehirdetések; Példabeszédek 18,1-23,35.

235   Igehirdetések; Példabeszédek 12,1-17,28.; Zsoltár 14.

234   Példabeszédek 1,1-töl 11,32-ig  Igehirdetés

233   János ev. 13,1-töl 21,25-ig   Igehirdetés

232   Zsoltár 1. 37.  János ev. 8. 9. 10. 11. 12.  Igehirdetés

231   Zsoltár 53.; János ev. 1,1 - 8,11.;  Igehirdetés

230   5. Mózes 5. 6. 8. rész,  Igehirdetés,  Zsolt 51.

229   Hóseás könyve,  Zsoltár 90,  Igehirdetés

228   Bevezetö; Máté ev. 5.6.7.; Igehirdetés; Zsoltár 150.

227   Apostolok Cselekedetei 23.24.25.26.27.28. Igehirdetések

226   Apostolok Cselekedetei 17.18.19.20.21.22. Igehirdetések

225   Apostolok Cselekedetei 12.13.14.15.16. Igehirdetések

224   Apostolok Cselekedetei 4,32-11,26.  Athanasius hitvallása

223   Héberekhez írt levél 12.13. Apostolok Cselekedetei 1.2.3.4.

222   Héberekhez írt levél 10. 11. Zsoltár 27. Igehirdetés

221   Héberekhez írt levél 6-9  Zsoltár 95. 150. Igehirdetés

220   János ev 14-17 rész Héberekhez írt levél 1-5 rész Zsoltár 98. 103.

219   Zsoltár 119, 1 - 176.  (Takács János fordításában)

218   Jakab levele, Zsoltár 145. 150., Miröl szól a Biblia?

217   Zsoltár 119, 145-176. Pál levele Efézusbeliekhez, Feltámadás (Á.S.)

216   Húsvét:  Zsoltár 22.  János ev. 18.19.20.  Igehirdetés

215   Pálmavasárnap 

214   Zsoltár 119, 41-104.   Máté 7.   Zsoltár 100.

213   Máté 3.4.5.6. részletek   Zsoltár 119, 1- 40.

212   Böjt 3. vasárnapja

211   Ézsaiás 58. (Kat.) Zsoltár 35. (Takács J. ford.) Igehirdetés

210   Ézsaiás 58. Máté és Lukács ev. részletek Zsoltár 90. és 91.

209   Máté 20. Lukács 16. 18.  1 Kor. 13. Zsoltár 31.  Igehirdetés

208   Magvetô példázata  Zsoltár 119.  Igehirdetés

207   5.Mózes 6.7. Máté ev 20,1-16. Zsolt. 119. Igehirdetés

206   Zsoltár 38.  Máté 17, 1-9. Igehirdetés és Jónás könyve 

205   Zsoltár 55. 12. 1.;   5.Mózes 4. 5.;   János 1. 2. 3.

204   Zsoltár 145. 149. 103. és Vízkereszt Igehirdetés

203   Jakab apostol levele és Igehirdetés

202   Apostolok Cselekedetei 6. 7.;  5.Mózes 8.

201   Karácsony és Igehirdetés

200   Szent Este  Máté  Lukács és János  ev. részletek;  Igehirdetés

199   Máté ev 1. és 2. rész;  János ev. 1. rész;  Igehirdetés

198   Advent harmadik vasárnapja

197   Malakiás próféta könyve; Lukács 1.; Zsoltár 138.

196   Advent második vasárnapja

195   Habakuk próféta könyve;  Zsoltár 37.

194   Advent elsö vasárnapja

193   Pál 1. és 2. levele a Thessalonikabeliekhez

192   Zsoltár 46.123.23.19.; Máté 9. Márk 5. Lukács 8. részletek

191   Hálaadás

190   Zsoltár 38. folytatás  Zsoltár 150.

189   Zsoltár 38. Luther Márton fordítás és magyarázat

188   Példabeszédek 6,1- 9,12.  Zsoltár 1. (Takács János fordítás)

187   Zsoltár 6. 32. Luther Márton ford. és magyarázata

186   Reformáció 500. évforduló

185   Szeretetröl és bünbocsánatról

184   Példabeszédek 1. 2. 3. 4. 5. és 15. részletek

183   Pál apostol 1. és 2. levele a Thessalonikabeliekhez

182   Pál apostol levele a Galátziabeliekhez

181   Zsoltár 2. 150.; Aggeus próféta könyve

180   Zsoltár 119, 49 - 104.

179   Zsoltár 142.;  Jónás könyve;  Ap.Csel. 9.

178   Jeremiás Siralmai 1. 3. 5. és Zsoltár 90.

177   a lélek és a szív táplálékáról, az Új Kenyérröl

176   Jézus igehirdetése Máté ev. 5. 6. és 7. részéböl

175   Bünbánati és Hálaadó Imádságok

174   Pál apostol levele a Filippibeliekhez

173   Apostolok Cselekedetei 27. 28.  Zsoltár 31.

172   Apostolok Cselekedetei 24. 25. 26.  Zsoltár 1.

171   Apostolok Cselekedetei 21. 22. 23.  Zsoltár 62.

170   Apostolok Cselekedetei 18. 19. 20.  Zsoltár 12. 49.

169   Apostolok Cselekedetei 15. 16. 17.

168   Apostolok Cselekedetei 12. 13. 14.  Zsoltár 31.

167   Apostolok Cselekedetei 9. 10. 11.

166   Apostolok Cselekedetei 6. 7. 8.

165   Apostolok Cselekedetei 3. 4. 5.

164   Apostolok Cselekedetei 1. 2.

163   Joel próféta könyve

162   Pál levele Kolossébeliekhez, Zsoltár. 62. 30. 

161   Zsoltár 23., 33., 40., 136., 71. és 150.

160   Jézus feltámadott!  Mk. 16.  Lk. 24.  Jn. 20.21

159   Nagypéntek  Húsvét  Máté 26,1-töl

158   Pálmavasárnap  Ézsaiás 59;  Jeremiás 18.

157   Zsoltár 51.  Róma 1; 2; 3.  Prédikátor 12.

156   Lukács 15. Jelenések 21. Zsoltár. 90; 91; 150.

155   Eszter királyné imája és Zsoltár 77.

154   Isten és ember szeretetteljes kapcsolata

153   A Böjtröl; Máté ev. 6. és Ézsaiás 58.

152   Ruth könyve

151   Példázatok Isten Országáról

150   Istent dicsöitö Zsoltárok (T.J. ford.)

149   Jónás Próféta könyve; Zsoltár 84. és 67.

148   Máté evangéliuma 4,23-tól 

147   Pál levele a Rómabeliekhez 1.; 2.; 3. rész

146   Héberekhez írt levél 10.; 11.; 12.; 13. rész

145   Héberekhez 6; 7; 8; 9.  Zsoltár 2. és 150.

144   Héberekhez írt levél elsö öt rész

143   Jézus evilágra születése

142   Máté ev apostol elsö levele

141   Zsoltár 37.; 38.; 40.; 96.; 139. és 146.

140   Ésa 59. ; Jézus bevonulása Jeruzsálembe

139   Ézsaiás 58.; Zsoltár 32.

138   2. Korinthusi levél 10,1-töl; Zsoltár 71.

137   2. Korinthusi levél 6,1-töl; Zsoltár 119,1-16.

136   2. Korinthusi levél 1,1-töl; Zsoltár 49.

135   A Szeretetröl és a Reformációról

134   Atyai intelmek és tanitások Péld. könyve

133   Zsolt 12.; Jeremiás Siralmai részletek

132   Jakab levele; Zsoltár 50

131   Zsolt 63.; Jézus gyógyításai; Zsolt 103.

130   Máté ev. 4,23-tól 7,29-ig; Zsoltár 139.

129   Ézsa 38,9-20.; Zsolt. 33; 40; 41; 42; 84; 32; 150.

128   Dániel próféta könyve 1.; 2.; 3.

127   Zsoltár 62.; 145.; 120.; 121.; 123.; 124.; 71. 

126   Pál levele Titushoz; Pál levele Filemonhoz

125   Isten országáról szóló példázatok

124   Márk ev. 7. 8. 9. 

123   Zsoltár 84. ; 90. ; 71. ; 96. ; 67. 

122   Sofóniás próféta könyve, Zsoltár 51.

121   Malakiás próféta könyve;  Zsoltár 150.

120   Máté 5. 6. 7. rész; Zsoltár 71.

119   Zsoltár 8. 34. 146. 103. 138. 134. 150.

118   Zsoltár 50.; Lukács ev. 6. 7.

117   Habakuk proféta könyve; Zsoltár 37.

116   Lukács 15.; János 14. és 17.; Máté 6. (részlet)

115   Joel Könyve; Zsoltár 96.

114.  Jelenések 14. 21. 22. rész

113.  Máté 4,23-tól 7,29-ig Zsoltár 42.

112.  1 Korinthus 15. 16.;  Jónás könyve

111.  1 Korinthus 11,17-töl; Péld. 31. részlet.

110.  Mennybemenetel

109.  1 Korinthus 7,1 - 11,16.

108.  Máté 4,23-tól 7,29-ig  Zsoltár 42.  

107.  1. Korinthus 1. 2. 3. 4. 5. 6. rész

106.  Zsoltár 90.  4.  37.  139.  42.  46.

105.  Zsoltár 16.; Kolossé 3,1-14.; 1.Korinthus 13. és 15.

104.  Húsvét

103.  Pálmavasárnap

102.  János 13. 14. 15. 16. ; Zsolt. 150.

101.  Példabeszédek 4. 5. 6. 7. 8. 9.

100.  Zsoltár 100. 34. 103. 138. 145. 134. 150.

99.  Pál Levele a Filippibeliekhez; Zsolt. 51. 96.

98.  Máté 4,23. - 7,29.  Zsoltár 42.

97.  Zsoltár 2. 150.  Ézsaiás 58.  

96.  Eszter könyve 4. 5. részletek

95.  Zsoltár 16. 33. 38. 84. 100. 103.  

94.  5 Mózes 6.8.27.28.30. részletek

93.  5 Mózes 4. 5.

92.  Máté 5. 6. 7. rész;  Zsoltár 71.

91.  Karácsony 2

90.  Karácsony

89.  Pál levele Kolossebeliekhez; Zsolt. 46. 138.

88.  Ésaiás 40, 1 - töl

87.  Péter második levele; Zsoltár  23.

86.  Zsoltár 2. Lukacs  21. Judas Apostol levele

85.  Máté 24. 25. rész;  Márk 13. rész

84.  Zsoltár 119, 129 - 176.

83.  Zsoltár 119, 73 - 128.

82.  Zsoltár 119, 1 - 72. 

81.  Zsoltár 51. 27. 67. 84. 96. 115.

80.  Zsoltár 90. 139. 145. 103.

79.  Máté 5. 6. 7. rész;  Zsoltár 71.

78.  Zsoltár 57. 2. 37. 46. 42. 150. 

77.  Péter elsö levele 1. rész

76.  Pál Thessalonikabeliekhez írt 1. és 2. levele

75.  Máté 5. 6. 7. rész;  Zsoltár 71.

74.  1. Korinthus 1.2.3.4.5. rész; Zsoltár 141.

73.  Pál Levele a Filippibeliekhez; 1 Korinthus 13.

72.  Jónás Könyve; Zsoltár 139.

71.  Pál Levele a Galátziabeliekhez; Zsoltár 2.

70.  Pál Levele az Efézusbeliekhez

69.  Máté 5. 6. 7. rész;  Zsoltár 33.

68.  Apostolok Cselekedetei 26. 27. 28. rész

67.  Apostolok Cselekedetei 21,1 - 25,12-ig

66.  Apostolok Cselekedetei 18. 19. 20. rész; Zsoltár 150.

65.  Apostolok Cselekedetei 15. 16. 17. rész

64.  Apostolok Cselekedetei 12. 13. 14. rész; Zsoltár 34.

63.  Apostolok Cselekedetei 8,26 - 11,30-ig

62.  Apostolok Cselekedetei 4,32 - 8,25-ig

61.  Apostolok Cselekedetei 1,1 - 4,35-ig

60.  Példabeszédek 29. 30. 31. rész; 1 Korinthus 13.

59.  Példabeszédek 25. 26. 27. 28. rész; Zsoltár 100.

58.  Pál levele Filippibeliekhez; Zsoltár 33.

57.  Példabeszédek 5. 6. 7. 8. 9. rész; Ézsaiás 43.

56.  Zsoltár 116. 117.  Példabeszédek 1. 2. 3. 4. rész   

55.  Példabeszédek 21. 22. 23. 24. rész

54.  Példabeszédek 18. 19. 20. rész; Zsoltár 103. 

53.  János ev. 18. 19. 20. rész 

52.  János ev. 12,1/tol

51.  János ev. 1.2.3.4. rész

50.  Zsoltár 90.; Ezékiel 38. és 18. rész; Hóseás 6.

49.  Példabeszédek 15. 16. 17. rész; Zsoltár 23. 

48.  1 Korintus 13.; Példabeszédek 14. 15.; Zsoltár  67.   

47.  Példabeszédek 11. 12. 13. rész; Zsoltar 1

46.  Jakab levele (Dr Kosztolanyi A. ford.); Zsoltár 33 

45.  Jakab levele; Zsoltár 71

44.  Példabeszédek 6. 7. 8. 9. 10. rész

43.  Példabeszédek 1. 2. 3. 4. 5. rész  

42.  Lukacs 21,37/tol

41.  Lukacs 19,1/tol

40.  Lukacs 16,1/tol; Példabeszédek 7 

39.  Lukacs 13,10/tol; Példabeszédek 6 

38.  Karácsony

37.  Lukacs 11,29/tol; Példabeszédek 5

36.  Lukacs 9,43/tol; Példabeszédek 4

35.  Lukacs 8,4/tol; Példabeszédek 3

34.  Lukacs 6,1/tol; Példabeszédek 2

33.  Lukacs 3,15/tol; Példabeszédek 1

32.  Lukacs 1,1/tol;  Zsoltár 24

31.  Márk 13,18/tol  

30.  Márk 14,1/tol; Zsoltár 91.; Reformáció Rev. J. David

29.  Márk 12,1/tol; Zsoltár 96.

28.  Márk 9,33/tol; Zsoltár 23.

27.  Márk 7,1/tol; L.b. 

26.  Márk 7,1/tol; L.b. 

25.  Máté 5,1/tol;  'Hegyibeszéd'  Zsoltár 139

24.  Márk 4,1/tol

23.  Márk 1,1/tol;  Zsoltár 1

22.  1 Péter 5;  Zsoltár 90;  Ezékiel 28,13-19

21.  1 Péter 4;  Zsoltár 40

20.  Máté 5,1/tol;  'Hegyibeszéd'  Zsoltár 139

19.  1 Péter 3;  Zsoltár 33

18.  1 Péter 2

17.  1 Péter 1;  Zsoltár 32

16.  Máté 5,1/tol;  'Hegyibeszéd'  Zsoltár 139

15.  János 2,13/tol;  1 Korintus 13

14.  Máté 26,57/tol;  Zsoltár 51

13.  Máté 24,35/tol;  Zsoltár 38

12.  Máté 22,1/tol;  Zsoltár 139

11.  1 János 4;  2 Péter 1;  2 Timotheos 3;  Rev. J. David

10.  Máté 19,1/tol;  Zsoltár 63

  9.  Zsoltár 71;  Ap.Csel 2;  Pünkösd Rev. J. David

  8.  Máté 15,1/tol;  1 Korintus 13

  7.  Máté 13,53/tol

  6.  Máté 11,25/tol

  5.  Máté 8,1/tol

  4.  Máté 5,1/tol  'Hegyibeszéd'

  3.  Ap.Csel 1,1/tol

  2.  Máté 26;  Husvét  Rev. J. David

  1.  1 Mózes 1,1/tol;  Ezékiel 28

 

Copyright © 2018